“Swing Slowly, Lazy Old Sun” – an encounter with the songs of the Kielce region / Oj leńcie leńcie słońce gorące – spotkanie z pieśniami Kielecczyzny

Kiedy:
Lipiec 14, 2017@4:30 pm – 6:00 pm
2017-07-14T16:30:00+00:00
2017-07-14T18:00:00+00:00

I invite one and all for an encounter with the songs of the Kielce region. The workshop will be dedicated to all those who would like to discover the music of central Poland. This invitation is especially directed to foreigners, but there will be plenty of room for Poles, too. During the workshop, we’ll learn songs sung at weddings and during St. John’s Night [Kupala], songs sung during work and lullabies sung at summer sunsets.

And since it’s summertime, and we’ve got a light and free feeling in our hearts because of our holidays, the songs we learn at the workshop will also be light and free. Relaxation and a good time guaranteed for all.

Agnieszka Banaś – vocalist, stage actress. Teacher of Polish as a foreign language.

Agnieszka is mainly associated with the traditional music scene, and has been performing folk songs and ballads for years. She is the initiator, organizer, and participant of numerous workshops dealing with traditional culture. She conducts field research ‘at the source’ on folk culture, mainly in the Kielce and Radom areas, by collecting melodies played by the oldest inhabitants of the villages of these areas.

Ms. Banaś is a collaborator in the vocal group Strojone.  She appears as a singer and actress in Preludium Słowiańksie, directed by Agnieszka Glińska. She also appears as a singer and performer in Aujourd’hui C’etait Mon Anniversaire, directed by Racha Baroud. Ms. Banaś conducts singing workshops and concert tours.

In her day job, she teaches the Polish language to foreigners.

Zapraszam na spotkanie z pieśniami Kielecczyzny. Spotkanie dedykowane jest wszystkim, którzy chcą odkryć pieśni centralnej Polski. Zapraszam szczególnie obcokrajowców, ale znajdzie się także miejsce dla Polaków 😉 Na spotkaniu nauczymy się pieśni weselnych, kupalnych, pieśni śpiewanych przy pracy i kołysanek śpiewanych przy letnich zachodach słońca. Ponieważ czas jest letni i lekko jest nam z racji wakacji, pieśni które weźmiemy na warsztat także będą ważyły niewiele. Relaks i dobra zabawa gwarantowane już na wejściu 🙂

Zapraszam najserdeczniej
Agnieszka Banaś

Utube: https://www.youtube.com/user/NaZachoodOdKielc
Facebook: https://web.facebook.com/AgnieszkaBanasMuzycznie/
Soundclound: https://soundcloud.com/agnieszkabanas

Agnieszka Banaś – wokalistka, aktorka scen teatralnych. Nauczycielka języka polskiego jako obcego.

Głównie związana z nurtem muzyki tradycyjnej, od lat wykonująca pieśni ludowe. Uczestniczka, inicjatorka, organizatorka warsztatów, spotkań z kulturą tradycyjną. Badaczka kultury ludowej u źródła. Prowadzi badania terenowe głównie na terenie kielecczyzny i radomszczyzny – gromadzi melodie wykonywane przez starszych mieszkańców wsi tych terenów. Współtworzy zespół wokalny Strojone. Występuje jako śpiewaczka i aktorka w spektaklu Preludium Słowiańksie w reżyserii Agnieszki Glińskiej. Występuje jako śpiewaczka i performerka w spektaklu Aujourd’hui c’etait mon anniversaire w reżyserii Rachy Baroud. Prowadzi swój zespół folkowy. Prowadzi warszaty śpiewacze. Koncertuje. Na co dzień uczy języka polskiego obcokrajowców.