Karnety

Przedsprzedaż karnetów niedostępna.

Karnety na całość Festiwalu z udziałem we wszystkich atrakcjach dostępne w cenie 150 zł w Biurze Festiwalowym w Gorajcu.

Bilety jednodniowe (bez udziału w warsztatach):

Piątek – 50 zł
Sobota – 50 zł
Niedziela – 25 zł
Ulgowy (od 5 do 15 r.ż.) – 15 zł (każdego dnia)

Uprawniają do udziału w koncertach, rajdach, wejścia na Jarmark Cudów i do wioski kuglarzy.
Nie uprawniają do udziału w warsztatach.