Dla mediów

Kontakt dla mediów: media@folkowisko.pl

Ciekawe teksty znajdziesz w dziale Historia.

Komentarze naszych gości:

Folkowisko to jest piękna impreza. bezinteresowna, dla zwy­kłych ludzi, w miejscu niebywałym. Powinna trwać. byłem, wino piłem….

pisarz Andrzej Stasiuk

Folkowisko to festiwal spotkań domowych, dom dla festiwalowiczów ro­dzinnych, oby każdy miał szanse tego doświad­czyć! Czas płynie inaczej a zsiadłe mleko smakuje najlepiej”

Daga Gregorowicz, zespół Daga Dana

Klejnot wielokulturowości naszego Roztocza wyma­ga szczególnej oprawy, którą staje się FOLKOWI­SKO

prezes LOT Roztocze – Michał Basiński

Tylko w taki sposób może powstawać patriotyzm małych ojczyzn i tylko taki patriotyzm ma dzisiaj sens Festiwal Folkowisko w Chutorze Gorajec, to jednocześnie enzym i katalizator przemian na­szej społecznej alchemii na zapomnianej Ścianie Wschodniej Polski.

bard Jacek Kleyff